Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp:
- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
- Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế 2008.
- Tại nước ngoài;
- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
I. Hồ sơ:
- Giấy đề nghị thanh toán của người bệnh có thẻ BHYT (Mẫu số 07/BHYT);
- Thẻ BHYT (bản sao);
- Giấy ra viện hoặc hồ sơ bệnh án (bản chính hoặc bản sao);
- Các chứng từ hợp lệ (đơn thuốc, sổ y bạ, hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan khác);
- Trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, ngoài các giấy tờ nêu trên phải có ý kiến của một cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương xác nhận về tình trạng bệnh và hướng điều trị;
- Trường hợp được cử đi công tác hoặc học tập tại nước ngoài phải có thêm quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi công tác hoặc học tập tại nước ngoài; Trường hợp hồ sơ, chứng từ viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, phải dịch sang ngôn ngữ Việt Nam có công chứng.
II. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố; trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế của tỉnh khác và khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thẩm định và thanh toán cho người bệnh.