Phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

Xin luật sư cho biết thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên những phương thức nào?


Trả lời:
Theo quy định tại điều 30 Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm:
a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức đóng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một khoảng thời gian nhất định;
b) Thanh toán theo giá dịch vụ là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh;
c) Thanh toán theo trường hợp bệnh là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.