Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành về xây dựng đề án cấp thẻ BHYT điện tử

Ngày 13/03, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan về sự cần thiết xây dựng đề án cấp thẻ BHYT điện tử. Tham dự Hội thảo có đại diện một số bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp … Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh chủ trì hội thảo.

Ngày 06/11/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9377/VPCP-KHTH về việc thí điểm cấp thẻ BHYT có ảnh, trong đó giao BHXH Việt Nam chỉ trì phối hợp với các Bộ: Y tế, Tư pháp, Công an, Tài chính, Thông tin - Truyền thông làm rõ sự cần thiết xây dựng đề án cấp thẻ BHYT điện tử và mối quan hệ của đề án này với đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013. Việc thực hiện xây dựng đề án Thẻ BHYT điện tử của BHXH Việt Nam dựa trên những cơ sở pháp lý như: Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết 906/NQQ-HĐQL ngày 07/3/2013 của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

Theo Trưởng Ban cấp sổ thẻ của BHXH Việt Nam, thẻ BHYT cấp hiện nay là thẻ giấy và thực tế đang có rất nhiều bất cập. Toàn quốc hiện có gần 63 triệu người tham gia BHYT. Tuy nhiên, mã thẻ BHYT không cố định với người tham gia BHYT, chưa có mã số thẻ BHYT duy nhất. Thẻ BHYT là chất liệu giấy nhanh bị hư hỏng, nhàu nát, không bảo quản sử dụng được lâu dài, có thời hạn sử dụng ngắn. Thông tin quản lý ghi trên thẻ còn hạn chế, dễ bị lạm dụng, tẩy xóa thay đổi; chưa có dữ liệu đối chiếu giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Nội dung in trên thẻ bao gồm cả thông tin thay đổi và thông tin cố định khi thay đổi thông tin thì lại phải in lại thẻ BHYT. Cơ quan BHXH khó xử lý đối với trường hợp xuất trình thẻ, không có giấy tờ tùy thân có ảnh…

Cũng theo Trưởng Ban cấp sổ thẻ của BHXH Việt Nam, việc sử dụng thẻ BHYT có rất nhiều tiện ích. Nhiều thông tin quản lý về đối tượng như nhân thân, lịch sử bệnh tật, nhóm máu…, có thể tích hợp được hình ảnh và có thể điều chỉnh thông tin quản lý BHYT khi người tham gia thay đổi nhóm đối tượng, quyền lợi, nơi đăng ký khám chữa bệnh… mà không cần đổi thẻ BHYT. Trong điều kiện chưa có mạng kết nối dữ liệu, trên mặt thẻ BHYT điện tử vẫn ghi đầy đủ thông tin quản lý, do đó có thể sử dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu với nhiều kênh cung cấp thông tin khác, phù hợp với những nơi cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin còn khó khăn.

Bên cạnh việc thẻ BHYT điện tử khắc phục được các hạn chế, tồn tại của thẻ BHYT bằng chất liệu giấy, mục tiêu của BHXH Việt Nam khi hướng tới sử dụng thẻ BHYT điện tử là thống nhất với mã định danh công dân, quản lý quá trình đóng hưởng của người tham gia BHYT. Việc kết nối với cơ sở dữ liệu của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện dễ dàng. Thẻ BHYT điện tử còn có thể tích hợp với việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, thẻ khám chữa bệnh…

BHXH Việt Nam xác định giữa Đề án quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 và đề án thẻ BHYT điện tử có mối quan hệ chặt chẽ. Đề án quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 là nền tảng cho việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án thẻ BHYT điện tử. Việc từng bước triển khai cấp số định danh công dân trên toàn quốc sẽ tạo thuận lợi để cơ quan BHXH thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác minh thông tin cá nhân về người tham gia BHYT. Đồng thời hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu, cấp thẻ BHYT điện tở cho đối tượng đảm bảo chính xác, chặt chẽ hơn. Việc chuẩn hóa thông tin cá nhân trong giấy tờ hộ tịch là cơ sở để BHXH Việt Nam xây dựng quy trình, quy định về cấp mã định danh cho đối tượng tham gia.

Việc thực hiện đề án thẻ BHYT điện tử góp phần thực hiện thành công đề án quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Hiện nay cả nước có khoảng 11.000 cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, trong đó có nhiều đơn vị trình độ, trang thiết bị về công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc mở rộng phát hành và ứng dụng thẻ BHYT điện tử sẽ duy trì ổn định hoạt động KCB BHYT cho người dân tại các cơ sở y tế khu vực miền núi, hải đảo, khu vực kinh tế, xã hội khó khăn, khắc phục cho những nơi thiếu cơ sở hạ tầng thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc cấp thẻ BHYT điện tử với mục đích ứng dụng dữ liệu điện tử lưu trữ trên thẻ vào quản lý, thay dần phương thức cập nhật thông tin quản lý giấy tờ thủ công. Về lâu dài công việc này sẽ góp phần hoàn chính cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện mục tiêu đề ra giai đoạn 2015 – 2020, từng bước kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự kiến đề án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 và chia làm 5 giai đoạn.

Trao đổi tại Hội thảo, hầu hết các đại biểu thống nhất với BHXH Việt Nam về sự cần thiết cấp thẻ BHYT điện tử. Các đại biểu của các bộ ngành đều đánh giá cao việc BHXH Việt Nam chủ trương xin ý kiến Chính phủ để xây dựng đề án thẻ BHYT điện tử.

Đại diện Bộ Công an nhận định, việc cấp thẻ BHYT điện tử rất cần thiết và cho biết: Đề án 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Công an đang triển khai tiến hành đề án này. Nếu xây dựng được mã định danh công dân, tích hợp với thẻ BHYT điện tử thì sẽ tránh được chồng chéo, lãng phí, thuận lợi cho quản lý.

Ông Nghiêm Trần Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho rằng: thẻ BHYT điện tử rất cần thiết, giải quyết những tồn tại của thẻ BHYT giấy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo thuận lợi trong việc người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh và cho công tác quản lý của cả hai ngành…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh, việc xây dựng đề án thẻ BHYT điện tử đối với ngành BHXH là rất cần thiết, có mối quan hệ chặt chẽ, góp phần thực hiện thành công đề án quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Cấp Sổ thẻ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan trong cơ quan BHXH Việt Nam xây dựng tờ trình, đề án tóm tắt, xin ý kiến các bộ, ngành để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ…./.
Nguồn: Bảo hiểm Xã hội