Hỏi đáp về đóng BHXH và BHYT cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng và người lao động trong thời gian thử việc

Câu hỏi:         
Khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng, công ty có phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không? Nếu có thì mức đóng như thế nào?
Trong thời gian thử việc, công ty có phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không? Nếu có thì mức đóng như thế nào?

Trả lời:
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chỉ bắt buộc áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì vậy, trường hợp trên công ty không bắt buộc phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng lao động có thoả thuận việc mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì công ty buộc phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như đã thoả thuận.

Trong thời gian thử việc, công ty không bắt buộc phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nếu trong hợp đồng thử việc không có thoả thuận về việc mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động trong thời gian thử việc. Nếu trong hợp đồng thử việc có thoả thuận về việc mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động thì mức đóng bảo hiểm sẽ theo như đã thoả thuận.
Tag: luat bao hiem y tebảo hiểm thất nghiệp