Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Bộ Y tế có trách nhiệm gì về bảo hiểm y tế?

Quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Thưa luật sư, khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia có được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở mà mình mong muốn...

Các quy định về thẻ bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Mỗi người được phép có bao nhiêu thẻ bảo hiểm y tế và thẻ có giá trị trong vòng bao lâu?

Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Thưa Luật sư, tôi muốn tham gia bảo hiểm y tế nhưng không nắm rõ những quy định của pháp luật, vậy xin Luật sư cho tôi biết các ...

Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Tổ chức bảo hiểm y tế có những quyền gì?

Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào về bảo hiểm y tế?

Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?

Phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Xin luật sư cho biết thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên những phương thức nào?

Quy định của pháp luật về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi, các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế?

Hỏi đáp về đóng BHXH và BHYT cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng và người lao động trong thời gian thử việc

Câu hỏi:           Khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng, công ty có phải đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm...

Cần đa dạng mức đóng Bảo hiểm Y tế

Trong khi BHYT nhà nước rất khắt khe cho dịch vụ y tế thì BHYT tư nhân chi cho bệnh nhân 1.000 USD mỗi ngày.

WHO chia sẻ kinh nghiệm về BHYT với Việt Nam

Việt Nam đứng trước những thách thức lớn như: hầu hết hộ nông dân có thu nhập trên trung bình chưa tham gia BHYT.

Đề xuất bệnh nhân nghèo được thanh toán 100% viện phí

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ...

Muốn hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân thì chính sách bảo hiểm y tế phải thực sự hấp dẫn

Tại Kỳ họp cuối năm 2013, QH đã chính thức điều chỉnh mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 theo Nghị quyết của QH Khóa XII thành bả...

Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành về xây dựng đề án cấp thẻ BHYT điện tử

Ngày 13/03, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan về sự cần thiết xây dựng đề án cấp thẻ BHYT điện tử. Tham ...

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đố...

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn việc quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (sau đây gọi tắt là q...

Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở ...

Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 t...

Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 ...

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ

Điều 1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 1. Người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập ...

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ...

Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địn...

Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Điều 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã và tương đương 1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 2. Trạm y tế, bộ phận y tế của các cơ quan,...

Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định c...

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 25 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 1. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng...